Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Borówko Stare

Pedagog specjalny

 Plan pracy pedagoga specjalnego:

Stary Gołębin

poniedziałek 9.00 - 10.30


Ul. Nowa

poniedziałek : 12.00-13.00

czwartek 12.00-13.00

piątek 11.00-13.45

 

Ul. Borówko Stare

poniedziałek : 7.45-8.45

środa 11.15-12.15 oraz 13.15-14.15


Jarogniewice

piątek 9.00-10.30

 

kontakt mailowy:

a.adamczak@przedszkole.czempin.pl

 

 

Pedagog specjalny realizuje  zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej – dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci oraz  podejmowanie działań, które te problemy mogą niwelować. Odbywa się to często we współpracy z  nauczycielami, rodziną dziecka, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i z samym dzieckiem.