Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Borówko Stare

Ramowy plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - dla dzieci 3,4,5, 6 - letnich (Marzyciele)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Czempiniu ul. Borówko Stare ½ jest realizowana w godzinach od 11.15 - 16.15.

11.15 - 12.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.
12.00 - 12.30 Ćwiczenia indywidualne, grupowe z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
12.30 - 13.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno - wychowawczym i podstawą programową.
13.00 - 13.45

Ćwiczenia przed śniadaniem.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

13.45 - 14.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno - wychowawczym i podstawą programową. W grupie mieszanej wiekowo, zajęcie II jest nieobowiązkowe dla dzieci młodszych - proponuje się zabawy zgodnie z zainteresowaniami.
14.15 - 15.15

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna - wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

15.15 - 15.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
15.45 - 16.30

Słuchanie literatury dziecięcej. 

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

 


Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - dla dzieci 3,4 ,5- letnich (Mądrale)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Czempiniu ul. Borówko Stare ½ jest realizowana w godzinach od 9.00 - 14.00.

9.00 - 10.00  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez dziecko.

10.00 - 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno - wychowawczym i podstawą programową.
10.30 - 11.15 

Ćwiczenia przed śniadaniem.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

11.15-

11.45

Ćwiczenia indywidualne, grupowe z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb

11.45 - 12.45

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz praca indywidualna - wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

12.45 - 13.15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
13.15 - 14.15

Słuchanie literatury dziecięcej. 

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.


Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjna, religia.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - dla dzieci 4,5,6 - letnich (Pracusie)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych w Czempiniu ul. Borówko Stare ½ jest realizowana w godzinach od 7.30 - 12.30.

7.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy i zajęcia inicjowane przez  dziecko.
8.00 - 8.30 Ćwiczenia indywidualne, grupowe z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
8.30 - 9.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno - wychowawczym i podstawą programową.
9.00 - 9.45

Ćwiczenia przed śniadaniem.

Zabiegi higieniczne w łazience.

Śniadanie.

Higiena ogólna i jamy ustnej.

 

9.45 - 10.15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcie z całą grupą zgodnie z planem dydaktyczno - wychowawczym i podstawą programową. W grupie mieszanej wiekowo, zajęcie II jest nieobowiązkowe dla dzieci młodszych – proponuje się zabawy zgodnie z zainteresowaniami.

10.15 - 11.15

Spacery, wycieczki, zabawy na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze prowadzone w terenie.

W przypadku niesprzyjającej pogody zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań w sali, zabawy i gry stolikowe oraz  praca indywidualna - wyrównawcza i praca z dzieckiem zdolnym.

11.15 - 11.45

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

11.45 - 12.45

Słuchanie literatury dziecięcej.  

Zabawy kierowane przez nauczyciela.

Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

Zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjna, religia, indywidualne zajęcia logopedyczne.

Uwaga: ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.