Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Borówko Stare

11 czerwca 2024

Prośba o zgłoszenie obecności dziecka w okresie od 24.06. 24r. do 9.08.24r.

Szanowni Rodzice!

 W związku z przewidywanym okresem zmniejszonej frekwencji z powodu wakacji letnich ( od 24.06.24r. do 09.08.24r.) prosimy o zgłoszenie obecności dziecka w przedszkolu w wymienionym  okresie.

UWAGA: Zapisy na okres od 12.08.24r. do 30.08.24r. odbędą się w terminie późniejszym.

Przedszkole zapewni dzieciom opiekę na następujących zasadach:

a)    opieka dla dzieci zgłoszonych w w/w terminach będzie zorganizowana tylko w budynku przedszkola w Czempiniu, ul. Nowa 4,

b)    rodzice dzieci zgłoszonych z oddziałów zamiejscowych będą zobowiązani dowieźć dziecko we własnym zakresie,

c)     dzieci zgłoszone na zajęcia opiekuńcze będą korzystać z 3 posiłków, za które rodzic będzie zobowiązany zapłacić,

d)    zakłada się możliwość łączenia dzieci z różnych oddziałów ( grup) zbliżonych wiekowo,

e)    grupy mogą liczyć do 25 dzieci,

f)     w utworzonych grupach nie będą pracowali przez cały czas ci sami nauczyciele i opiekunowie, 

Od 11.06.2024r.do 14.06.2024r. ( do godziny 15.00 )  przyjmowane będą zgłoszenia rodziców dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu w terminie od 24.06.24r. do 09.08.24r.

UWAGA: 

  • zgłoszenia dokonują wyłącznie rodzice zainteresowani zapewnieniem dziecku opieki, 
  • nie ma potrzeby zgłaszania , że dziecko będzie nieobecne  w wymienionym okresie,
  • brak zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze będzie jednoznaczny z informacją o jego nieobecności.

ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ:

  • wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA ( w załączonym pliku, poniżej komunikatu) i  przesłanie jej do 14.06.2024r. ( do godz.15.00) e-mailem na adres :   przedszkole.czempin@data.pl